Proč ANDI

...Obsah této stránky je prozatím stále ve výstavbě...

Bezpečnost
Na bezpečnost je u ANDI kladen velký důraz. Může se projevit mnoha způsoby.

Nezávislý záložní zdroj plynu
Již od prvních ANDI kurzu se potápěči učí používat nezávislý záložní zdroj plynu. Tím může být například pony láhev, stage láhev anebo dvojče s uzavíratelnou propojkou. Za cenu náročnějšího výcviku jsou pak potápěči schopni řešit pod vodou závady spojené se ztrátou primárního zdroje plynu, vyhnout se problémům, které mají potápěči z jiných systémů potápějící se s jedním prvním a dvěma druhými stupni, atp. Ti, kteří si jako záložní zdroj plynu zvolí stage láhev, si osvojí dovednosti a návyky, které jsou pak využitelné při technickém a dekompresním potápění.

Sestupová procedura 2/5/10
Na základě analýz nehod potápěčů vypracovalo ANDI sestupovou proceduru, která je jakousi poslední kontrolou před samotným sestupem. Jedná se o tři krátké zastávky během první fáze sestupu:
2 - Zastávka ve dvou metrech slouží k poslední kontrole výstroje, tedy, správného vyvážení a funkcí prvků jako napouštění obleků a kompenzátorů vztlaku. Včas se tak zabrání pádu do hlubin při snahách dofukovat kompenzátor na poslední chvíli.
5 - Při zastávce v pěti metrech potápěči vyrovnají tlak ve středouší a signálem OK ukážou buddymu, že jsou připraveni. Zabrání se tak rozdělení buddy teamu v případě, že jeden z potápěčů nebude schopen vyrovnat tlak v uších a zastaví se, zatímco druhý, než si jej všimne, klesne příliš hluboko.
10 - Spíše než o zastávce lze hovořit o zastavení v deseti metrech, kdy se potápěči na okamžik zastaví a signálem OK si ukážou, že je vše v pořádku a mohou pokračovat v ponoru.


Nitrox


Tradice

Jako první
ANDI drží mnohá prvenství na poli potápění. Některými z nich jsou:
- První instruktorský manuál pro potápění s nitroxem. (1989)
- První instruktorský manuál pro technické a dekompresní potápění. (1991)
- Jako první umožnilo ANDI využití nitroxu už v základních OWD kurzech. (1999)
- První výukový program pro přípravu plynů (Gas Blender). (1990)
- První výukový program pro nitroxový servis výstroje. (1990)
- První nálepky o provedení kyslíkového servisu, a barevné nálepky pro označení lahví s nitroxem. (1989)
Výběr z „prvních“ byl proveden z webu www.andihq.com, kde naleznete mnohá další prvenství.