Kurzy

Pro snazší rozlišení náročnosti a rozsahu potápěčských kurzů má ANDI každý svůj kurz zařazený do určité "Úrovně výcviku". Úrovně se podle náročnosti kurzu zvyšují od Úrovně 1 až po Úroveň 5. Nepotápěčské kurzy nejsou zařazeny do žádné z úrovní.

Úroveň 1
      Kurzy Úrovně 1 jsou úvodní programy pro nové potápěče, nebo pro potápěče v novém směru výcviku. Všechny tyto kurzy mají stejná omezení, tedy maximální hloubku 30 m, bezdekompresní ponory, maximální parciální tlak O2 - 1,45 bar a maximální parciální tlak N2 - 3,2 bar. Informace v kurzech nejsou příliš rozsáhlé a nejsou příliš technického charakteru.
Kurzem v Úrovni  1 je například kurz SafeAir Sport Diver pro potápění s směsmi SafeAir 32 nebo SafeAir 36.

Úroveň 2
      Kurzy v Úrovni 2 lze považovat za "pokročilé rekreační" kurzy. Při těchto ponorech se používají dvě láhve se dvěma různými plyny s možností výměny směsi pod vodou. Limity kurzů této úrovně jsou standardní limity rekreačního potápění, tedy maximální hlouba 40 m, bezdekompresní ponory, maximální parciální tlak O2 - 1,45 bar a maximální parciální tlak N2 - 3,2 bar. Informace v kurzech jsou obsáhlejší než v Úrovni 1 a jsou techničtější povahy.
Příkladem kurzu Úrovně 2 je kurz kavernového potápění - Cavern Diver.

Úroveň 3
      Kurzy Úrovně 3 jsou prvním krokem do oblasti známé jako "technické potápění". Používají se tři láhve se třemi různými plyny. Hloubka výcviku je limitována 40ti metry, maximálním parciálním tlakem O2 pro dno 1,45 bar, maximální parciální tlak N2 - 3,2 bar a maximálním parciálním tlakem O2 pro dekompresi 1,6 bar. Maximální doba dekomprese je stanovena na 30 minut (45 minut u kurzu Technical Trimix Diver). Kurzy obsahují komplexní a technické informace. Příkladem kurzu této úrovně může být kurz jeskynního potápění Cave Diver.

Úroveň 4
      Kurzy na Úrovni 4 jsou programy pro přípravu na explorační potápění. Vzdělání v této úrovni rozšiřuje dovednosti Úrovně 3 spíše o praktické dovednosti než o teoretické znalosti. Kurzy v Úrovni 4 nerozšiřují limity Úrovně 3, neboť hloubky nejsou cílem kurzů této úrovně. Tím je spíše příprava na expedice a explorace. Výcvik zahrnuje potápění s SafeAirem v rozumných mezích s neomezeným množstvím výměny směsí a neomezenou dekompresí. Například jeskynní kurz Cave Exlorer patří do kurzů v Úrovni 4.

Úroveň 5
      Kurzy v Úrovni 5 jsou kurzy exploračního potápění s použitím jiných netečných plynů, než je dusík, bez omezení výstroje a dekomprese. Hloubka kurzů je omezena na 100 metrů, maximálním parciálním tlakem O2 pro dno 1,45 bar, maximální parciální tlak N2 - 3,2 bar a maximálním parciálním tlakem O2 pro dekompresi 1,6 bar. Délka dekomprese ani výstroj není pro kurz omezena. Informace v kurzu jsou komplexní a technického charakteru.


Kurzy potápění ANDI
- Open Water Diver 18 m (OWD Level 1)
- Open Water Diver 30 m
- Advanced OW Diver (AOWD Level 2)
- UW Navigation Diver
- Current & Drift Diver
- Night Dive Wreck Diver
- Advanced Dive Planning
- Rescue Diver (RSD Level 1)
- SafeAir Sport Diver (LSU Level 1)
- Complete SafeAir User (CSU Level 2)
- Altitude Diver (ATD Level 2)
- SafeAir Wreck Diver (SWD Level 2)
- Rebreather Diver (CCR Level 2)
- Technical SafeAir Diver (TSD Level 3)
- Technical Trimix Diver (TTM Level 3)
- Technical Rebreather Diver (TWD Level 3)
- Extended Range Diver (ERD Level 4)
- Intermediate Trimix Diver (ITM Level 5)
- Trimix Diver (TMD Level 5)
- Exploration Rebreather Diver (ERE Level 5)
- Cavern Diver (CVN Level 2)
- Cave Diver (CVA Level 3)
- Cave Diver (CVX Level 4)
- Cave Diver (CVX Level 5)
- Sidemount Diver
- Advanced Sidemount Diver

Struktura kurzů ANDI

Struktura technických kurzů ANDI